O firmie

O firmie

Firma Usługowo – Handlowa BHP Consulting mgr Sebastian Kruszelnicki jest firmą doradczo – usługową prowadzącą działalność i zajmującą się wszechstronną obsługą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz szkolenia dla kierowców wózków widłowych. Przyjęte przez nas formy szkolenia i doradztwa naszym klientom zyskują pełną aprobatę i akceptację zatrudniających nas firm. Oferta skierowana jest głównie do przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie miasta Żary, Żagań, Szprotawa, Kożuchów, Nowa Sól, Zielona Góra i okolic, a także na terenie województwa lubuskiego.
Firma Usługowo – Handlowa BHP Consulting Sebastian Kruszelnicki
• profesjonalne wykonanie powierzonych zadań,
• zgodność z obowiązującymi przepisami prawa,
• indywidualne podejście do każdego z klientów,
• terminowość i fachowość wykonywanych usług,
• poufność wszelkich danych.
• kompleksową obsługę firm (tzw. outsourcing) – Umowa stała związana z wypełnianiem zadań służby bhp, które są określone w § 2 pkt.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.).

Podejmując współpracę z Firmą Usługowo – Handlowa BHP Consulting mgr Sebastian Kruszelnicki znajdziecie Państwo rozwiązanie swoich bieżących problemów dotyczących zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz prawa i ochrony pracy.
Zdobyta wiedza i wykształcenie oraz kilkuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie BHP moje i zatrudnionych pracowników pozwalają mi zaproponować Państwu wysoki profesjonalizm swoich usług.

Szkolenia prowadzi wykwalifikowana grupa wykładowców, w wśród nich:
• Główni Specjaliści, Specjaliści, Inspektorzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
• Specjaliści ds. prawnej ochrony i prawa pracy, psychologii pracy, ergonomii i technicznego bezpieczeństwa pracy,
• Inspektorzy ochrony przeciwpożarowej,
• Prawnicy,
• Lekarze, Ratownicy Medyczni i Instruktorzy Udzielania Pierwszej Pomocy przedlekarskiej ERC

Firma Usługowo – Handlowa BHP Consulting Sebastian Kruszelnicki dysponuje swoją salą wykładową oraz odpowiednim sprzętem i materiałami w zależności od rodzaju prowadzonego szkolenia, a także realizuje zlecenia wszelkiego rodzaju szkoleń w siedzibach przedsiębiorstw lub korzysta z wynajmowanych sal przygotowanych do tego celu. Posiadamy profesjonalne pomoce dydaktyczne: sprzęt audio – wideo, projektory multimedialne, plansze, fantom, defibrylator, filmy, książki i broszury. Nasi wieloletni klienci wyrażają aprobatę i zadowolenie z oferowanych przez nas form szkolenia i doradztwa. Nasi wykładowcy prowadzący szkolenia nie czytają przepisów z książek, broszur lub innych opracowań, lecz do każdego szkolenia dają rzetelny komentarz, korzystając z własnej ciągle aktualizowanej i pogłębianej wiedzy oraz sukcesywnie nabywanych szkoleń i doświadczeń pogłębiając swoją fachową wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, prawa i ochrony pracy na kursach, seminariach, konferencjach, spotkaniach roboczych poświęconych tej tematyce.

Zapraszamy Państwa do współpracy
mgr Sebastian Kruszelnicki
Główny Specjalista ds. BHP, Ochrony Środowiska i Szkoleń, Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej, Specjalista z zakresu prawa i ochrony pracy