Szybki kontakt:

mgr Sebastian Kruszelnicki - Właściciel

bhp.consulting@interia.pl

bhp@bhp-consulting.biz.pl

tel. +48 665 164 123

Remigiusz Krajniak - Inspektor BHP

Krystek21054@wp.pl

tel. +48 669 641 336

Krzysztof Wąsowicz - Administrator WWW

Cris.Zary@gmail.com

Krzysztof.Wasowicz@bhp-consulting.biz.pl

tel. +48 721 305 172

Nasza Oferta 2016
sticky
BHP-ConsultingFirma Usługowo – Handlowa BHP Consulting mgr Sebastian Kruszelnicki jest firmą doradczo – usługową prowadzącą działalność i zajmującą się wszechstronną obsługą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz szkolenia dla kierowców wózków widłowych. Przyjęte przez nas formy szkolenia i doradztwa naszym klientom zyskują pełną aprobatę i akceptację zatrudniających nas firm. Oferta skierowana jest głównie do przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie miasta Żary, Żagań, Szprotawa, Kożuchów, Nowa Sól, Zielona Góra i okolic, a także na terenie województwa lubuskiego.
Modenizacja i Aktualizacja
AdministratorW dniach od 1,05,2016r. do 5,05,2016r. Rozpocznie się modernizacja strony www.BHP-Consulting.biz.pl . Za niedogodności przepraszamy i zachęcamy do ponownych odwiedzin, oraz do zapoznania się z naszą najnowszą ofertą. Szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych (ABI).

Więcej informacji pod numerem tel. 665 164 123.
ABI pomoże w ochronie danych osobowych w firmie
ABIABI ma odpowiadać za całokształt prawidłowego przetwarzania danych, a więc zarówno za ich ochronę, jak i szkolenia oraz doradzanie innym pracownikom administratora, mającym do nich dostęp

1 stycznia 2015 r. weszły w życie zmienione przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. Szefowie firm, którzy są również Administratorami Danych Osobowych powinni powołać Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, którzy będą osobiście odpowiadać za przechowywanie i przetwarzanie oraz kontrolowanie ochrony danych w firmie.
Wypadek - co robić ?
BHP-ConsultingNa terenie twojej firmy zdarzył się wypadek przy pracy? Dowiedz się, jakie kroki powinny zostać podjęte.

Zakaz pracy w święta w handlu w świetle kontroli inspekcji
BHP-ConsultingKontrole przestrzegania przepisów prawa pracy w okresach przedświątecznych oraz respektowania zakazu pracy w święto przeprowadzone w 2014 r. nie wykazały znaczących naruszeń prawa w sklepach wielkopowierzchniowych, w przeciwieństwie do mniejszych placówek handlowych.

Więcej informacji :Zakaz pracy w święta w handlu w świetle kontroli inspekcji
CHOROBY ZAWODOWE
Zgłoszenie, rozpoznannie, stwierdzenie...


Za chorobę zawodową uważa się chorobę wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanymi dalej "narażeniem zawodowym". (art. 2351 Kodeksu pracy)

Rozpoznanie choroby zawodowej u pracownika lub byłego pracownika może nastąpić w okresie jego zatrudnienia w narażeniu zawodowym lub po zakończeniu pracy w takim narażeniu, pod warunkiem wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych w okresie ustalonym w wykazie chorób zawodowych. (art. 2352 Kodeksu pracy).
Większości wypadków można uniknąć!
BHP-Consulting107 pracowników w 2012 roku straciło życie na placu budowy. Setki osób zostało trwale okaleczonych. W protokołach powypadkowych na tysiącach stron nie znajdziemy cierpienia rodzin pozostawionych w samotności, płaczu dzieci po stracie ojca, bólu z którym byli pracownicy muszą się zmagać do końca życia.

Większości wypadków możnaby uniknąć, gdyby sami robotnicy i brygadziści mieli większą świadomość zagrożeń i przepisów bhp. Dlatego też w tym roku właśnie do robotników budowlanych, osób wykonujących prace budowlane jako jednoosobowe podmioty gospodarcze oraz sprawujących bezpośredni nadzór nad pracownikami zwraca się Państwowa Inspekcja Pracy apelując po raz kolejny: „Szanuj życie!”.
Należymy do Grona.
BHP-Consulting

Wypadki w Pracy
Operator .


Ogólne przepisy BHP

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, art. 66 „każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy”. Za odpowiednie, zgodne z wymogami prawa, bezpieczne i higieniczne warunki pracy odpowiada pracodawca (Kodeks Pracy, art. 207), na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki służby bhp oraz powierzenie wykonywania zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu. Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników (Kodeks Pracy, art. 3). Pracownikiem natomiast jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę (Kodeks Pracy, art. 2).

Zgodnie z art. 23711 pracodawca zatrudniający poniżej 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy lub sam może pełnić te zadania, jeśli:

  1. zatrudnia do 10 pracowników albo
  2. zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Awaria serwera
Administrator

Dnia 03.06.2012r. Nasz serwer odniósł poważne uszkodzenia. W wyniku czego nasza strona była czasowo niedostępna.
Serdecznie przepraszamy i zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy BHP Consulting.