Szybki kontakt:

mgr Sebastian Kruszelnicki - W豉軼iciel

bhp.consulting@interia.pl

bhp@bhp-consulting.biz.pl

tel. +48 665 164 123

Remigiusz Krajniak - Inspektor BHP

Krystek21054@wp.pl

tel. +48 669 641 336

Krzysztof W御owicz - Administrator WWW

Cris.Zary@gmail.com

Krzysztof.Wasowicz@bhp-consulting.biz.pl

tel. +48 721 305 172

Nawigacja
Artyku造: Przepisy BHP
Og鏊ne przepisy BHP

ROZPORZ.ZENIE  MINISTRA  PRACY  I  POLITYKI  SOCJALNEJ

 

z dnia 26 wrze郾ia 1997 r.

 

w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze雟twa i higieny pracy.

 

(J.t.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)

 

DZIA I  Przepisy wst瘼ne

DZIA  II  Obiekty budowlane i teren zak豉du pracy

DZIA III  Pomieszczenia pracy

Rozdzia 1 Przepisy ogólne

Rozdzia 2 O鈍ietlenie

Rozdzia 3 Ogrzewanie i wentylacja

DZIA IV  Procesy pracy

Rozdzia 1 Przepisy ogólne

Rozdzia 2 Organizacja stanowisk pracy

Rozdzia 3 Obs逝ga i stosowanie maszyn, narz璠zi i innych urz康ze technicznych

Rozdzia 4 Transport wewn皻rzny i magazynowanie

Rozdzia 5 Ochrona przed ha豉sem

Rozdzia 6 Prace szczególnie niebezpieczne

A. Przepisy ogólne

B. Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i monta穎we prowadzone bez wstrzymania ruchu zak豉du pracy lub jego cz窷ci

C. Prace w zbiornikach, kana豉ch, wn皻rzach urz康ze technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkni皻ych

D. Prace przy u篡ciu materiaów niebezpiecznych

E. Prace na wysoko軼i

DZIA  V  Pomieszczenia i urz康zenia higienicznosanitarne oraz zaopatrzenie pracowników w napoje i 鈔odki higieny osobistej

DZIA  VI  Przepisy przej軼iowe i ko鎍owe

Za陰cznik nr 1 SZCZEGÓΜWE ZASADY STOSOWANIA ZNAKÓW l SYGNAÓW BEZPIECZE垶TWA

Za陰cznik nr 2 SZCZEGÓΜWE ZASADY STOSOWANIA 吐ODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Za陰cznik nr 3 POMIESZCZENIA  I  URZ.ZENIA  HIGIENICZNOSANITARNE

 

Na podstawie art. 23715 § 1 Kodeksu pracy zarz康za si, co nast瘼uje:


Zakaz pracy w wi皻a w handlu w wietle kontroli inspekcji
Kontrole przestrzegania przepis闚 prawa pracy w okresach przedwi靖ecznych oraz respektowania zakazu pracy w wi皻o przeprowadzone w 2014 r. nie wykaza造 znacz鉍ych narusze prawa w sklepach wielkopowierzchniowych, w przeciwie雟twie do mniejszych plac闚ek handlowych. Kontrolami obj皻o 42 plac闚ki wielkopowierzchniowe oraz 592 mniejsze sklepy. Oceny przestrzegania zakazu dokonywano przede wszystkim podczas kontroli w dni wi靖eczne, ale tak瞠 na podstawie dokument闚 b璠鉍ych w posiadaniu pracodawc闚, kt鏎e pozwala造 na sprawdzenie, czy praca w wi皻a by豉 wiadczona (np. na podstawie ewidencji czasu pracy, analizy log闚 komputerowych, kasowych, zapis闚 ksi鉚 wej i wyj prowadzonych przez ochron sklep闚, godzin w章czania i wy章czania alarm闚 oraz dokumentacji inwentaryzacji sklep闚).