Szybki kontakt:

mgr Sebastian Kruszelnicki - W豉軼iciel

bhp.consulting@interia.pl

bhp@bhp-consulting.biz.pl

tel. +48 665 164 123

Remigiusz Krajniak - Inspektor BHP

Krystek21054@wp.pl

tel. +48 669 641 336

Krzysztof W御owicz - Administrator WWW

Cris.Zary@gmail.com

Krzysztof.Wasowicz@bhp-consulting.biz.pl

tel. +48 721 305 172

Nawigacja
Praca przy komputerze: Zagro瞠nia, Zasady bezpiecznej pracy

Praca przy komputerze: Zagro瞠nia, Zasady bezpiecznej pracy

BHP: Zasady bhp, przepisy bhp, instrukcje bhp. Ergonomia stanowiska komputerowego. Zdrowie w pracy z komputerem. Ergonomia pracy biurowej.

Autorem opracowania o zdrowiu w pracy i przy komputerze jest JAN KOTOWSKI. Autor zastrzeg: mo磧iwe jest wykorzystanie opracowania tylko do celów prywatnych, domowych, bez mo磧iwo軼i dalszego powielania i kolportowania.

   Obecnie praca w biurze jest najcz窷ciej prac na stanowisku, na którym naczelne miejsce zajmuje komputer. Bior帷 pod uwag wzrost ilo軼i stanowisk pracy biurowej, projektowej, administracyjnej, sterowania procesami technologicznymi, marketingowej, wynikaj帷y z nap造wu nowych technologii i rozwoju gospodarczego ocenia si, 瞠 oko這 60% populacji zawodowo czynnej sp璠za swój czas pracy w pozycji siedz帷ej. Pozycja ta niestety nie stanowi dla cz這wieka pozycji fizjologicznej i nie do tej pozycji zosta on dostosowanym w procesach zmian ewolucyjnych. Bardzo istotnego znaczenia nabiera zwi瘯szone (w porównaniu z pozycj stoj帷) obci捫enie kr璕os逝pa i mi窷ni grzbietu. Wzrastaj帷a intensywno嗆 pracy, nie pozwala na robienie przerw w pracy i powoduje konieczno嗆 d逝gotrwa貫j pracy w statycznej pozycji wymuszonej. Ewentualne zdrowotne skutki wykonywania takiej pracy zosta造 w opracowaniu, przedstawione na schemacie i szczegó這wo opisane. Wa積ym dla wszystkich pracowników wykonuj帷ych prac w takich warunkach, jest zapoznanie si z koniecznymi do spe軟ienia warunkami, aby praca powodowa豉 mo磧iwie najmniejsze szkody i negatywne komplikacje zdrowotne oraz poznanie prostych sposobów zapobiegania komplikacjom. Czynnikami wp造waj帷ymi na warunki pracy, wydajno嗆 i samopoczucie pracowników s:

Mikroklimat pomieszczenia, temperatura - wywiera bezpo鈔edni wp造w na samopoczucie oraz wydajno嗆 pracy pracowników.

  • W okresie zimowym temperatura w pomieszczeniach pracy powinna wynosi od 20 do 240 C a latem od 23 do 260 C.
  • Jest wskazanym, aby pomieszczenia posiada造 klimatyzacj.
  • Przy braku klimatyzacji pomieszczenia powinny by cz瘰to, co 3 - 4 godziny wietrzone, zw豉szcza w okresie grzewczym.
  • W czasie wietrzenia nale篡 unika powstawania przeci庵ów. Ruch powietrza nie powinien przekracza od 0,1 do 0,15 m/sek.

Wilgotno嗆 powietrza - wilgotno嗆 powietrza w pomieszczeniu wynosz帷a powy瞠j 50% jest wilgotno軼i bardzo po膨dan, poniewa zapobiega wytwarzaniu si nadmiernego nat篹enia pola elektrostatycznego w pobli簑 komputera.

  • W okresie zimowym w pomieszczeniach z centralnym ogrzewaniem wilgotno嗆 spada do 30% i potencja elektrostatyczny ekranu monitora mo瞠 by szczególnie wysoki.
  • Nale篡 zadba o zwi瘯szenie wilgotno軼i powietrza w pomieszczeniach zak豉daj帷 odpowiednie parowniki.

Pomieszczenia - najbardziej przydatne pomieszczenia dla stanowisk komputerowych powinny posiada okna skierowane w stron pó軟ocn.

  • W pomieszczeniach, których okna skierowane s w innych kierunkach jest wskazane instalowanie 瘸luzji na oknach.

Za pomoc 瘸luzji lub pionowych zas這n zapobiegamy nadmiernemu nagrzewaniu si pomieszcze i urz康ze pod wp造wem 鈍iat豉 s這necznego, a jednocze郾ie eliminujemy ol郾ienia i odbicia pochodz帷e od jaskrawych p豉szczyzn okien.

O鈍ietlenie - poziom i nat篹enie o鈍ietlenia reguluj Polskie Normy: PN-84/E-02033 O鈍ietlenie wn皻rz 鈍iat貫m elektrycznym. Zalecenia mi璠zynarodowe dla o鈍ietlenia stanowisk komputerowych s uregulowane w normie ISO 924 oraz ISO 8995.

Najkorzystniejszym jest o鈍ietlenie w przedziale od 300lx do 700lx, o równomierno軼i o鈍ietlenia > 0,65. Bardzo wa積ym jest, aby na klawiaturze komputera 鈔ednie nat篹enie o鈍ietlenia wynosi這 500 lx.

Z pola widzenia pracuj帷ego powinny by usuni皻e wszelkie 廝ód豉 鈍iat豉 emituj帷e o鈍ietlenie silniejsze od monitora.

Zalecane jest stosowanie o鈍ietlenia ogólnego, bez do鈍ietlania o鈍ietleniem miejscowym z wzgl璠u na powstawanie zjawiska ol郾ienia. Stosowanie specjalnych opraw posiadaj帷ych odpowiednio ukszta速owany odb造郾ik i raster w celu ograniczenia ol郾ienia daje dobre rezultaty, jest dobrze oceniane przez u篡tkowników. Du瞠 znaczenie ma dostosowanie w豉軼iwo軼i monitora komputera, a zw豉szcza odpowiednie nasycenie barwy i kontrastu. Czarne pismo na jasnym tle dzia豉 na oczy naj豉godniej. Z uwagi na ró積 d逝go嗆 fal 鈍ietlnych, kolorowe barwy niejednakowo za豉muj si na soczewce oka i oko musi si dostosowywa. Zalecane jest pisanie ciemnych liter na jasnym tle. Zmiany kontrastu powoduj szybkie zm璚zenie si oczu.

Obowi您uje zasada, 瞠 przy 60 cm odleg這軼i oczu od monitora, wysoko嗆 wielkich liter i wersalików powinna wynosi, co najmniej 5,5 mm. Zaleca si prac na minimum 12 punktach oraz wystrzeganie si pracy na 7 punktach.

Ustawodawstwo polskie zalicza prac przy monitorach ekranowych do prac uci捫liwych.

Na 1 stanowisko pracy przy monitorze ekranowym powinno przypada 6 m2 powierzchni pokoju o wysoko軼i najmniej 3,3 m.

Je郵i w pomieszczeniu znajduje si wi璚ej ni jeden komputer, poszczególne stanowiska pracy nale篡 rozmie軼i tak, aby minimalna odleg這嗆 pomi璠zy s御iednimi, równoleg造mi monitorami wynosi豉 60 cm a odleg這嗆 pomi璠zy ty貫m monitora a g這w s御iedniego operatora wynosi豉, co najmniej 80 cm.

Pod這ga w pomieszczeniu z komputerami powinna by g豉dka, bez szczelin, pokryta wyk豉dzin antyelektrostatyczn. Stanowiska pracy musz by tak usytuowane, aby zapewnia造 ka盥emu pracownikowi swobodny dost瘼 do stanowiska pracy.

ZAGOSPODAROWANIE I UMEBLOWANIE POMIESZCZE

Biurko - powinno mie blat o szeroko軼i minimalnej od 80 do 90 cm a d逝go軼i minimum od 120 do 160 cm. Szeroko嗆 blatu powinna by na tyle du瘸, by swobodnie zmie軼i造 si na nim klawiatura, myszka, podstawka na dokumenty i monitor. Pomi璠zy przedni kraw璠zi blatu biurka a klawiatur musi pozosta od 5 do 10 cm wolnej przestrzeni na swobodne oparcie d這ni. Wysoko嗆 biurka powinna by dopasowana do naszego wzrostu i powinna posiada mo磧iwo嗆 regulacji wysoko軼i biurka w zakresie od 65 do 75 cm.

Faktura blatu powinna by jasna, matowa lub pó軛atowa, co ogranicza mo磧iwo嗆 powstawania ol郾ie. Im wi璚ej wolnej powierzchni na biurku pozostaje po u這瞠niu na nim wszystkich niezb璠nych w pracy elementów, tym jest ono lepszym. Istotne znaczenie maj dodatkowe urz康zenia wspomagaj帷e prac jak wysi璕nik z podstawk na dokumenty umieszczany obok monitora, na wysoko軼i oczu operatora i umo磧iwiaj帷y odczyt dokumentów bez odrywania wzroku od monitora. W razie konieczno軼i zamontowania pod blatem biurka wysuwanej szuflady na klawiatur (lub zakupu takiego modelu biurka) zdecydowanie nale篡 zwróci uwag na jej szeroko嗆. Powinna zapewnia wystarczaj帷 ilo嗆 miejsca na klawiatur i myszk oraz tak g喚boko嗆 - (oko這 10 cm wolnego miejsca), aby nadgarstki d這ni swobodnie spoczywa造 na szufladzie lub zainstalowanych przed klawiatur podk豉dkach. Ma to szczególne znaczenie przy pracy w 鈔odowisku Windows.

Pole optymalnego widzenia - polem optymalnego widzenia jest obszar przestrzeni, w której umieszczamy elementy najcz窷ciej w czasie pracy obserwowane jak dokumenty czy ekran monitora. Pole widzenia tworzy sto瞠k o k帷ie wierzcho趾owym oko這 300, którego osi jest symetryczna, centralna linia pola widzenia na wprost oczu, pod k徠em 150 w dó od poziomej linii oczu pracownika. Pomiary wykonujemy przy wyprostowanej pozycji g這wy oraz tu這wia. W polu optymalnego widzenia powinien by umieszczonym ekran monitora i uchwyt na dokumenty. Biurko powinno zapewnia woln przestrze dla nóg.

Pod biurkiem, w miejscu przeznaczonym na nogi, nie powinny by ustawiane pojemniki na papier, jednostki centralne komputerów, kartony po sprz璚ie, ani 瘸den inny sprz皻 ograniczaj帷y pracownikowi swobodne ustawienie nóg.

Podnó瞠k - nie nale篡 do obowi您kowego i standartowego wyposa瞠nia stanowiska pracy. Jest stosowanym w momencie wyposa瞠nia stanowisk pracy w biurka, na których s ustawione monitory, które nie posiadaj regulacji wysoko軼i. Podnó瞠k maj帷 regulowan wysoko嗆, zapewnia wygodn pozycj nóg podczas pracy. Minimalne wymiary podnó磬a wynosz 30 x 40 cm a jego k徠 pochylenia powinien by regulowanym w zakresie od 0 do 250. Powinien posiada mo磧iwo嗆 ustawiania k徠a pochylenia przez pracownika z pozycji siedz帷ej. Powinien by pokryty tworzywem niepowoduj帷ym 郵izgania si i posiadaj帷ego ma陰 przewodno嗆 ciepln. Podnó瞠k jest rozwi您aniem dora幡ym, ale koniecznym do stosowania. Zgodnie z aktualnymi przepisami, je郵i stopy pracownika nie mog p豉sko spoczywa na pod這dze, na jego 篡czenie, stanowisko powinno by wyposa穎ne w podnó瞠k.

Organizacja stanowiska pracy z monitorem ekranowym

Monitor, ustawienie - monitory ustawiamy w takich miejscach, aby nie odbija這 si w nich 鈍iat這 naturalne ani 鈍iat這 sztuczne.

Nie ustawiamy monitora na tle okna, naprzeciw okna ani na tle innych jaskrawych obiektów. Najlepiej, je郵i s ustawione bokiem do okna w odleg這軼i, co najmniej 1m od okna.

Je瞠li nie wyst瘼uje inna mo磧iwo嗆 organizacyjna, mo積a mi璠zy monitorami stawia niewysokie przegrody, które zas豉niaj dost瘼 bezpo鈔edniego 鈍iat豉 z okien. Refleksy 鈍ietlne, du瞠 ró積ice pomi璠zy jasno軼i pomieszczenia a jasno軼i obrazu powoduj szybkie zm璚zenie wzroku, wyczerpanie si zdolno軼i adaptacyjnych oczu, a w nast瘼stwie pogorszenie sprawno軼i funkcjonowania narz康u wzroku. T這, na którym widzimy monitor, nie powinno by zbyt jasne ani za ciemne. Odchylenia w tym zakresie dosy 豉two daj si usun望 przez pod鈍ietlenie 軼iany lub powieszenie na 軼ianie obrazu. Aby unikn望 ci庵貫j akomodacji oka, nale篡 postara si, aby wszelkie przedmioty, na które cz瘰to spogl康amy mia造 zbli穎n lub podobn luminacj. Pochylanie si na boki i do przodu (w celu unikni璚ia refleksu 鈍ietlnego i polepszenia widzenia) doprowadza do powstawania bólów kr璕os逝pa. Na rysunku pokazano przyk豉d w豉軼iwego umieszczenia monitora oraz podstawowe parametry rozmieszczenia poszczególnych urz康ze na stanowisku pracy. Poniewa przed monitorem sp璠zamy wiele godzin i od jego jako軼i zale篡 stan naszych oczu, zdrowia i samopoczucia, pami皻ajmy, 瞠 obok klawiatury i myszy, monitor najbardziej wp造wa na wygod i wydajno嗆 pracy pracownika. Powinien by ustawiony w linii wzroku patrz帷ego, na wprost operatora, w sposób pozwalaj帷y unikn望 odblasków, refleksów 鈍ietlnych pogarszaj帷ych widoczno嗆 obrazu.

Odleg這嗆 u篡tkownika od ekranu powinna wynosi oko這 70 cm (minimalna odleg這嗆 wynosi od 40 do 50cm).

Górny brzeg ekranu monitora powinien by nieco ni瞠j od poziomu oczu pracownika, ale nie powy瞠j tego poziomu.

Odleg這嗆 pomi璠zy s御iednimi monitorami powinna wynosi minimum 60 cm.

Osoba pracuj帷a z ty逝 monitora powinna znajdowa si w odleg這軼i, co najmniej 80 cm, ale zalecana odleg這嗆 wynosi 130cm.

Najlepszym rozwi您aniem jest ustawienie monitorów ty貫m jeden wzgl璠em drugiego. Sam monitor musi mie mo磧iwo嗆 豉twego obracania, przekr璚ania i przechylania, co umo磧iwia osi庵ni璚ie odpowiedniego i najlepszego dla danego operatora k徠a widzenia.

Krzes這 - musi by stabilne. Powinno posiada podstaw pi璚ioramienn wyposa穎n w kó趾a. Powinno posiada mo磧iwo嗆 regulacji wysoko軼i siedziska oraz k徠a ustawienia oparcia. Siedzisko obrotowe o wymiarach p造ty siedzeniowej 42 x 42 cm. P造ta siedzeniowa powinna by pokryta grub warstw mi瘯kiego, spr篹ystego, najlepiej naturalnego materia逝. Krzes這 musi zapewnia maksymaln swobod ruchów.

Krzes這 powinno posiada por璚ze, podpórki, aby mo積a by這 opiera wygodnie 這kcie odci捫aj帷 kr璕os逝p oraz mi窷nie ramion i karku. Powinno mie regulowane oparcie i podpiera kr璕os逝p w odcinku l璠德iowym.

Oparcie winno mie 850mm wysoko軼i i 300 mm szeroko軼i a k徠 oparcia krzes豉 nie mo瞠 ulega zmianie pod wp造wem ci篹aru cia豉.

Zakres ruchomo軼i powinien wynosi 50 do przodu i do 300 do ty逝.

Zalecana g喚boko嗆 siedziska od 380 do 400mm.

Za p造tkie krzes這 stwarza Dyskomfort ludziom wysokim natomiast krzes這 za g喚bokie stwarza problemy ze wstawaniem i siadaniem.

Praca przy komputerze jest prac siedz帷, która wymaga wysi趾u statycznego. Jest to powodem obci捫enia mi窷ni. Najbardziej obci捫one s mi窷nie utrzymuj帷e cia這 w pozycji siedz帷ej, mi窷nie stabilizuj帷e kr璕os逝p, mi窷nie ramion i r彗 oraz mi窷nie karku utrzymuj帷e pionowo g這w.

Przed逝穎ny w pozycji siedz帷ej nacisk mi窷ni na naczynia krwiono郾e staje si powodem zmniejszenia przep造wu krwi przez mi窷nie. Przy酥iesza to zm璚zenie mi窷niowe.

D逝go utrzymywana pozycja siedz帷a mo瞠 doprowadzi do zwyrodnienia stawów, zapalenia pochewek 軼i璕nistych, bólów mi窷ni i kr璕os逝pa.

Dobre krzes這 zapewnia dobr i prawid這w postaw przy pracy, zw豉szcza krzes這 z podpórk dla cz窷ci l璠德iowej kr璕os逝pa. Nale篡 pami皻a, 瞠 wa積ym i istotnym elementem wp造waj帷ym na w豉軼iw postaw w czasie pracy jest zapewnienie nieograniczonego szafkami czy szufladami miejsca dla nóg.

Wolna przestrze pod biurkiem zapewniaj帷a swobodne miejsce dla nóg o szeroko軼i minimum 70cm i g喚boko軼i minimum 60cm.

Rozwa篡 nale篡 tak瞠 i drug stron zagadnienia, czyli problem subiektywnego odczucia pracownika, który to krzes這 b璠zie u篡tkowa. Subiektywne odczucie jest bardzo zindywidualizowane i dlatego wybór krzes豉 wymaga podej軼ia indywidualnego. Najlepiej, gdy istnieje mo磧iwo嗆 okresowego przetestowania oferowanego do zakupu modelu. Wskazanym jest, aby krzes這 nie ogranicza這 swobody ruchów, a wr璚z pozwala這 na siedzenie dynamiczne z cz瘰t zmian pozycji. W praktyce oznacza to odpowiednie do cia豉 rozmiary siedziska oraz w豉軼iw odleg這嗆 mi璠zy pod這kietnikami, która powinna by wi瘯sz ni najwi瘯sza szeroko嗆 tu這wia. Zachowanie takich proporcji pozwoli pracownikowi na swobodne wstawanie i siadanie. Krzes這 powinno posiada wysokie i odpowiednio wyprofilowane oparcie odpowiadaj帷e ca貫j d逝go軼i pleców z mechanizmem pozwalaj帷ym na ci庵貫 podparcie pleców.

Myszka - osoby cz瘰to korzystaj帷e z myszki mog nadwer篹y d這. Skutkiem nadwer篹enia jest zm璚zenie lub schorzenia d這ni, ramienia i barku. D逝gie jednorodne obci捫enie mechaniczne wywo逝je podra積ienie oraz ból przedramienia i nadgarstka. Dlatego ca豉 d這 od kciuka po ko鎍e palców powinna le瞠 wygodnie na myszy. Cz窷 myszki, na której le篡 r瘯a winna by wypuk豉, a przednia cz窷 musi by ni窺za od tylnej. Osoby redaguj帷e teksty oraz internauci winni kupowa myszki z rolk przewijaj帷 tekst. Z up造wem czasu kulka myszki obraca si gorzej z powodu nagromadzenia si kurzu. Dlatego mysz nale篡 regularnie rozkr璚a i wyczy軼i kurz wewn徠rz obudowy oraz sam kulk, such niepyl帷 szmatk.

Klawiatura- ma bezpo鈔edni wp造w na wydajno嗆 i komfort pracy. Wp造wa tak瞠 na zapobieganie dolegliwo軼iom uk豉du mi窷niowo-szkieletowego. Klawiatura powinna by usytuowan w linii 鈔odkowej cia豉 operatora. Poprawne ustawienie d這ni i przedramion podczas pracy przy komputerze mo瞠 uchroni pracownika przed przewlek造mi schorzeniami. W zachowaniu w豉軼iwej pozycji pracy mog pomaga wyprofilowane tak, aby d這nie le瘸造 na klawiaturze w sposób naturalny, klawiatury ergonomiczne. Pos逝giwanie si t klawiatur jest zalecane zw豉szcza dla osób, które opanowa造 pisanie 10 palcami. Przed zakupem klawiatur nale篡 jednak wypróbowa, czy dany model jest dla nas modelem odpowiednim.

U這瞠nie d這ni podczas pracy na klawiaturze komputera.

Prawid這we u這瞠nie ko鎍zyn górnych podczas obs逝gi typowej klawiatury winno by takie:

aby k徠 mi璠zy ramieniem a opartym na pod這kietniku przedramieniem wynosi 900,

U這瞠nie klawiatury powy瞠j 這kcia b璠zie powodowa這 bóle w obr瑿ie ramion. R璚e podczas pisania na klawiaturze powinny by swobodne oraz powinny posiada mo磧iwo嗆 oparcia nadgarstków o podk豉dk. Wa積ym jest, aby r瘯a nie opiera豉 si o kant sto逝 na wysoko軼i nadgarstka. Wyst瘼uje wówczas mo磧iwo嗆 pogarbienia nerwu przebiegaj帷ego przez nadgarstek. Nale篡 wystrzega si niew豉軼iwych rozwi您a. Dobra klawiatura nie powinna by ani za twarda ani za mi瘯ka. Aby zadba o nadgarstki mo瞠my do klawiatury standardowej dokupi podstawk dostosowana do wysoko軼i klawiatury. Dobre rezultaty daje stosowanie specjalnych podstawek 瞠lowych (jak na rysunku poni瞠j) umieszczone przed klawiatur i myszk. Prawid這wa podk豉dka 瞠lowa powinna by szeroka od 5 do 10 cm i zapewnia swobodne oparcie dla nadgarstków.

Przedstawione rozwi您anie jest w豉軼iwe, szuflada jest na tyle szeroka 瞠 mie軼i swobodnie klawiatur i myszk. To bardzo istotny problem zw豉szcza podczas pracy w 鈔odowisku Windows, wymagaj帷ym u篡wania naprzemiennie klawiatury i myszki. Zbyt w御ka szuflada wymaga jej zamykania aby obs逝篡 myszk i nie jest dobrym rozwi您aniem. Najcz窷ciej spotykane na rynku stoliki pod komputer s niestety w takie szuflady wyposa瘸ne.

zdrowe nogi

Uchwyt na dokumenty i podnó瞠k jest dodatkiem do stanowiska komputerowego.

POSTAWA PRZY PRACY

Zachowanie prawid這wego ustawienia cia豉 jest kluczowym elementem wp造waj帷ym na zdrowie. Pomagaj w tym dobrze zaprojektowane meble, ale wiele zale篡 od samych u篡tkowników. Prawid這wa technika pisania, w豉軼iwa prawid這wa pozycja przy pracy, prawid這we ustawienie mebli i poprawne przyzwyczajenia pracownika s najwa積iejsze.

PODSTAWOWE ZASADY Wx列IWEJ PODSTAWY W CZASIE PRACY

  Trzyma g這w prosto, tak, aby szyja nie by豉 wygi皻a i nie powodowa這 to zniekszta販e odcinaka szyjnego kr璕os逝pa.

  Opiera si plecami o oparcie krzes豉, co zmniejszy zm璚zenia kr璕os逝pa w odcinku szyjnym. Ramiona powinny zwisa swobodnie. Trzyma 這kcie przy sobie lub oparte na por璚zach fotela gdy nie obci捫a to dodatkowo pleców.

  Siedzie ergonomicznie regulowa oparcie i wysoko嗆 fotela. Klawiatur ustawi nisko, aby nie powodowa zgi璚ia r彗 w nadgarstkach.

  Regulowa wysoko嗆 fotela, pami皻aj帷, aby stopy swobodnie opiera造 si o pod這g. Nogi powinny by zgi皻e w kolanach pod k徠em prostym.

  Stopy trzyma ustawione swobodnie i p豉sko na pod這dze lub na odpowiedniej podstawce - podnó磬u.

  Stale przysuwa si jak najbli瞠j do oparcia krzes豉, rozwieraj帷 jak najszerzej kolana i opieraj帷 si o pod這g ca豉 powierzchnia stóp.

  Klawiatura powinna by ustawion na nie郵izgaj帷ej si powierzchni i w przypadku wysoko軼i klawiatury wi瘯szej ni 3 cm, nale篡 wyposa篡 j w odpowiednie podk豉dki pod nadgarstki.

  G這wa prosta, mi窷nie karku rozlu幡ione, broda lekko przygi皻a do klatki piersiowej. Siedzisko krzes豉 powinno zapewni oparcie do po這wy 這patek siedz帷ego oraz podpórk l璠德iow.

  Po ka盥ej godzinie pracy z komputerem, jego u篡tkownik powinien robi przerw, w czasie, której powinien wykonywa 獞iczenia oddechowe, masa palców r彗, rozlu幡ia mi窷nie tu這wia oraz masowa skór g這wy.

 

Negatywne skutki zdrowotne nieprzestrzegania zasad bhp w trakcie d逝gotrwa貫j pracy w pozycji siedz帷ej przy komputerze. Autor wykresu zagro瞠 dr in. Zbigniew Jó德iak, z Instytutu Medycyny Pracy w υdzi.

 

Nieprzestrzeganie zasad bhp przy komputerze mo瞠 by powodem powstawania wielu niekorzystnych objawów chorobowych. Niektóre z nich to:

RSI (Repetitive Strain Injury), Zespó Cie郾i Nadgarstka.

To zespó urazów wynikaj帷ych z przeci捫enia. Jego objawy to przewlek造 ból ramion, przedramion, przegubów d這ni. Przyczyny kumuluj si przez wiele lat. Ich powodem jest d逝gotrwa豉 praca w siedz帷ej pozycji powoduj帷a statyczne obci捫enie mi窷ni i nacisk na dyski mi璠zykr璕owe, oraz praca na nie ergonomicznej klawiaturze bez podk豉dki pod nadgarstki. Dochodzi do usztywnienia mi窷ni pleców, karku i r彗. Objawami jest wyst瘼owanie dr皻wienia palców wskazuj帷ych, które narastaj帷o obejmuje barki. Pogarszaj帷a si sprawno嗆 ko鎍zyn górnych oraz zakres ruchów i s豉bn帷a si豉 chwytu palców. Prowadzenie samochodu staje si niemo磧iwe a do rangi problemu dochodzi podniesienie s逝chawki telefonu czy zjedzenie posi趾u. Efektem schorzenia jest d逝gotrwale i nieprzyjemne leczenie lub interwencja chirurgiczna i d逝gotrwa豉 rehabilitacja. Choroby z tego zespo逝 s cz瘰to mylnie diagnozowane, poniewa wielu lekarzy nie s造sza這 o RSI. Schorzenie to nie jest uznanym za chorob zawodow. Zapobieganie schorzeniu jest mo磧iwe przez wykorzystanie na prost gimnastyk przerw w pracy.

Dolegliwo軼i kr璕os逝pa i pleców - spowodowane s niew豉軼iwym urz康zeniem i wyposa瞠niem stanowiska pracy, ale tak瞠 samoczynnym przyjmowaniem przez pracowników niew豉軼iwej postawy w czasie pracy. Objawami s bóle kr璕os逝pa, pleców, dyskopatia, skurcze mi窷ni nóg oraz skrzywienie kr璕os逝pa.

Impotencja, dolegliwo軼i menstruacyjne i poronienia - s skutkiem d逝gotrwa貫j, pracy przy komputerze, dodatkowo pot璕owanej siedz帷ym trybem 篡cia w domu. Mo瞠 to predysponowa niektóre z kobiet w ci捫y do samoistnego poronienia, ale tak瞠 do zahamowania wewn徠rzmacicznego rozwoju p這du. Jako jedn z przyczyn podaje si elektrostres. Jak podkre郵a literatura zdarza si to wyj徠kowo rzadko, ale pomini璚ie promieniowania monitora po鈔ód czynników szkodliwych dla kobiet w ci捫y by這by b喚dem. Zapobieganie to bezwzgl璠ne przestrzeganie zakazu wykonywania pracy przy monitorze powy瞠j 4 godzin/dziennie przez kobiety w ci捫y.

Podra積ienia skóry i alergie - wywo逝je je kontakt skóry z dodatnio na豉dowanymi cz御tkami kurzu odpychanymi przez monitory oraz wypychanymi z jednostek centralnych komputerów przez ich wentylatory w kierunku operatora. Objawami to podra積ienia skóry i alergie.

Podra積ienia b這ny 郵uzowej - podra積ienia 郵uzówek oczu, nosa, krtani wywo造wane przez reakcj organizmu na zbyt du瞠 st篹enie ozonu w powietrzu. Wyst瘼owanie u osób zatrudnionych w du篡ch halach biurowych wyposa穎nych w drukarki i kopiarki laserowe.

Zawroty g這wy - s jednym z najcz窷ciej spotykanych objawów. S powodowane z造m stanowiskiem pracy i przeci捫eniem oczu, stresem oraz d逝gim korzystaniem z okularów VR zw豉szcza okularów w metalowych oprawach, ogniskuj帷ych promieniowanie.

Elektrosmog i dzia豉nie ozonu - poza wymienionymi wy瞠j alergiami i podra積ieniami dok豉dnie nie poznano pe軟ego zakresu jego negatywnego oddzia造wania. W starszych typach monitorów nie istnieje 瘸dna skuteczna mo磧iwo嗆 ograniczenia szkodliwego oddzia造wania tych monitorów i nale篡 je wymienia na jednostki nowe i bezpieczne. Szerokie gremium naukowców przypuszcza, 瞠 rozdra積ienie, utrata si i energii 篡ciowej (wypalenie si), zaburzenia przewodu pokarmowego, czy dolegliwo軼i menstruacyjne i impotencja s wywo豉ne przez promieniowanie elektromagnetyczne monitora oraz oddzia造wanie ró積ego rodzaju gazów, bezwonnych tlenków i furanów, zaliczanych do rakotwórczych trucizn. Okre郵ane to jest szeroko okre郵onym mianem VDOS - Visual display operator syndrom. Istotnym i wa積ym problemem jest szkodliwe dzia豉nie ozonu na organizm cz這wieka. Ozonu brakuje w warstwie ochronnej atmosfery ziemskiej, ale na ziemi mamy go za du穎. Jest agresywnym, chocia nietrwa造m gazem, (O3) który dra積i b這ny 郵uzowe nosa, oczu i krtani. Jest podejrzewany o uszkodzenia oczu. Emituj go wszystkie urz康zenia, a szczególnie kserokopiarki podczas nadawania potencja逝 elektrycznego drobinom tonera.

Nara瞠nie narz康u wzroku - po d逝gotrwa貫j pracy, wi瘯szo嗆 operatorów skar篡 si na 透awi帷e i przekrwione oczy, zaczerwienione spojówki, uczucie pieczenia i szczypania, bóle g這wy senno嗆, apati. Wi瘯szo嗆 te podaje objawy zaburzenia widzenia oraz wra瞠nie suchych oczu. Od maja do wrze郾ia 1999r. Klinika Okulistyki AM we Wroc豉wiu przeprowadzi豉 badania wp造wu pracy na wzrok i samopoczucie. Badano 5000 osób. Z tych bada wynika, 瞠 96 na 100 osób pracuj帷ych przy komputerach ma dolegliwo軼i narz康u wzroku. Podczas 8 godzin wpatrywania si w monitor oczy operatora wykonuj oko這 30 tys. ruchów. Oczy s suche, piek帷e i przekrwione. Przy dodatkowym skumulowaniu braku ostro軼i, nadmiernej jaskrawo軼i oraz migotania obrazu monitora, spada cz瘰totliwo嗆 mrugania powiekami i zwil瘸nia oczu. Jest to pierwszy objaw Syndromu Sicca którego objawami jest wysychanie i zm皻nienie rogówki oraz stopniowa utrata wzroku.

Powodem jego powstawania jest niew豉軼iwy monitor, niew豉軼iwie ustawione parametry monitora, niewykorzystane w pe軟i mo磧iwo軼i ekranu, ale tak瞠 d逝gotrwa豉 praca z ma造mi czcionkami. Mo積a zapobiega tym objawom przez cz瘰te mruganie powiekami, robienie przerwy w pracy, stosowanie w豉軼iwego monitora o od鈍ie瘸niu minimum 85Hz i w豉軼iwe jego wykorzystanie. Nie nale篡 wykorzystywa w czasie pisania, pisma mniejszego ni 8 punktów (a zalecana jest praca na 11-12 punktów oraz stosowanie czcionki Arial, Times New Roman). Jest mo磧iwe przeciwdzia豉nie praktyczne przez mocne zaciskanie powiek a nast瘼nie mocne otwieranie oczu w czasie odchodzenia od monitora. Czynno嗆 powtarza kilka razy i ponawia w ci庵u dnia. Innym sposobem jest zamkni璚ie oczu i szczelne zas這ni璚ie ich d這闓i przy jednoczesnym naciskaniu nadgarstkami na ga趾i oczu. Nale篡 si skupi si i zaczeka a znikn wszystkie wyst瘼uj帷e kolorowe plamy. 鑿iczenia powy窺ze nale篡 wielokrotnie w ci庵u dnia powtarza.

Promieniowanie ekranu - promieniowanie ekranu jest powodem zachwiania równowagi mi璠zy jonami dodatnimi a jonami ujemnymi w powietrzu, przez zwi瘯szenie si ilo軼i jonów ujemnych. Reakcj cz這wieka jest depresja, obni瞠nie ci郾ienia krwi, obni瞠nie sprawno軼i organizmu i ból g這wy. Przeciwdzia豉my tym zjawiskom przez stosowanie drewnianych podóg, boazerii, oraz przez umieszczanie w pomieszczeniu ro郵in. Jednymi z najlepszych ro郵in s: papro, geranium, tuja pokojowa, ja這wiec kar這waty, aloes, trzykrotka. Zalecanym i efektywnym sposobem tworzenia dobrego mikroklimatu jest sztuczna jonizacja powietrza. Jonizatory umieszczamy w odleg這軼i 1 do 2 m od stanowiska pracy i uruchamiamy na krótkie 60 do 110 minutowe okresy z 2 godzinnymi przerwami w pracy jonizatora.

Pole elektromagnetyczne - jest wytwarzane przez p造n帷y pr康. W nowoczesnym sprz璚ie nie ma ono takiego znaczenia ze wzgl璠u na mniejsz ilo嗆 transformatorów i cewek elektromagnetycznych. Nadal jednak jest wa積ym czynnikiem wi捫帷ym si z prac monitora, zw豉szcza monitora kineskopowego. Powoduje polaryzacj napi璚ia elektrostatycznego pomi璠zy cz這wiekiem a ekranem monitora. W jej rezultacie twarz operatora przyci庵a na豉dowane cz御teczki kurzu w takim samym stopniu, co na豉dowany elektrycznie ekran. Pogarsza si proces oddychania oraz wyrazisto嗆 odczytywania z ekranu informacji. Kurz i jonizacja powietrza mo瞠 wywo造wa podra積ienia skóry i alergie. Silne pole mo瞠 by powodem zaburzenia procesów bioelektrycznych. Nie stwierdzono, mimo wielokrotnych bada, szkodliwego wp造wu na przebieg ci捫y u kobiet. Wp造w na organizm cz這wieka jest ci庵le przedmiotem sporów. Wszystkie aktualnie sprzedawane monitory, zw豉szcza monitory LCD spe軟iaj bardzo rygorystyczne w tym zakresie normy TCO.

Promieniowanie rentgenowskie -emisja promieniowania rentgenowskiego przez nowoczesne monitory zosta豉 w ostatnich latach obni穎n i obecnie jest ni窺z od t豉. Oznacza to, 瞠 jest ono ni窺zym od naturalnego promieniowania przyrodniczego. Na ile jego ma貫 dawki przy d逝gotrwa造m oddzia造waniu na organizm wp造waj na cz這wieka nie zosta這 jeszcze naukowo wyja郾ione.

Pole elektrostatyczne -które powstaje w wyniku wtórnej emisji elektronów wybijanych przez wi您k elektronów o wysokiej cz瘰totliwo軼i, bombarduj帷 wewn皻rzn powierzchni ekranu oraz towarzysz帷e mu promieniowanie jonizuj帷e. Powoduje zbieranie si na powierzchni ekranu kurzu. Przesuwaj帷 r瘯 po ekranie s造szymy ciche trzaski, co oznacza, 瞠 na ekranie zebra si 豉dunek elektrostatyczny. Promieniowanie to jest neutralizowanym przez dzia豉nie wody zawartej w powietrzu. Przy wilgotno軼i powietrza 50 - 60% potencja elektrostatyczny jest znacznie ograniczonym. Dlatego wa積ym zagadnieniem jest wietrzenie pomieszcze, zw豉szcza w okresie zimowym, kiedy wilgotno嗆 mo瞠 spada do 30%. Najbardziej intensywne pole elektrostatyczne wyst瘼uje przez pierwszy kwadrans od w陰czenia monitora. Zaleca si w陰czanie komputera kilka minut przed rozpocz璚iem pracy.

Promieniowanie jonizuj帷e w nowych monitorach jest filtrowanym przez szk這 o這wiowe ekranu kineskopu. Samo szk這 oraz warstwa antystatyczna redukuje niemal ca趾owicie pole elektryczne i 豉dunki statyczne ekranu. Konstrukcja odchylania i ekranowanie zamyka pole magnetyczne wewn徠rz obudowy. Dzi瘯i temu mo瞠my 鄉ia這 sp璠za znacznie wi璚ej czasu przed ekranami monitorów, bez obawy o nasze zdrowie. Produkowane obecnie monitory, zw豉szcza LCD, posiadaj oznakowanie potwierdzaj帷e spe軟ianie bardzo surowych wymaga bezpiecze雟twa pracy z monitorami. Poni瞠j pokazano wzory tych oznacze. Umieszczenie ich na monitorze 鈍iadczy o tym, 瞠 monitor ten jest bezpiecznym dla u篡tkownika.

Ruch powietrza - zainstalowane wewn徠rz komputera urz康zenia wiruj帷e (wentylatory) wymuszaj ruch powietrza przenosz帷 py趾i, alergeny oraz zjonizowane powietrze wytworzone przez monitor. Wzrostowi nat篹enia zjonizowanego powietrza i py趾ów w pomieszczeniu zapobiega wietrzenie pomieszcze.

Szkodliwe gazy - razem z nagrzanym powietrzem z wn皻rza komputera i monitora wydzielaj si zwi您ki chemiczne. S to gazy bezwonne, tlenki i furany. S zaliczanymi do najgro幡iejszych trucizn 鈔odowiska naturalnego oraz maj dzia豉nie rakotwórcze. Wydostaj si z emulsji ognioodpornej, któr pokryte s obudowy nowych monitorów i jednostek centralnych i dlatego wyst瘼uj najcz窷ciej w pomieszczeniu, do, którego zosta wstawiony nowo zakupiony sprz皻. Przeciwdzia豉my tym zjawiskom przez dobre wygrzanie sprz皻u w czasie kilku dni w cz瘰to wietrzonym pomieszczeniu. Szkodliwe substancje w tym czasie ulatniaj si.

Komputer jest uci捫liwy czy szkodliwy?

Zgodnie z Pani prof. Konarsk z Zak豉du Ergonomii CIOP, Komputery s uci捫liwe, ale nie s szkodliwe i przy zachowaniu odpowiednich 鈔odków ostro積o軼i, zdrowie u篡tkownika komputera nie jest nara穎ne na szwank. Dotychczas nie ma schorze rozpoznanych jako choroby zawodowe wynikaj帷e z pracy na komputerze, ale s choroby wywo造wane prac na klawiaturze. Tak chorob nadgarstka jest zespó cie郾i nadgarstka, który dotychczas by chorob zawodow malarzy, pianistów i maszynistek. Choroby te ujawniaj si po 10 do 12 latach pracy przy komputerze. Bior帷 pod uwag, 瞠 komputery na szersz skal w Polsce s stosowane od 1989 roku, to najbli窺ze lata poka膨 jak rzeczywi軼ie w Polsce wygl康a rozwój sytuacji w tym zakresie.

W literaturze zgodnie podkre郵a si, 瞠 praca przy komputerze jest bardzo wyczerpuj帷ym i wymagaj帷ym wytrzyma這軼i zaj璚iem:

po sze軼iu godzinach aktywno軼i lewego palca wskazuj帷ego, zwi您ane z tym obci捫enia s porównywalne do obci捫enia nóg podczas 40 km marszu,

podczas 8 godzin pracy nasze oczy wykonuj oko這 30 tys. ruchów i s tak przeci捫one, 瞠 nie potrafi przystosowa si do kolejnych wymaga,

je瞠li siedzimy przez d逝gi czas to poszczególne elementy kr璕os逝pa ulegaj 軼i郾ieniu a w niew豉軼iwej pozycji przyci庵anie ziemskie dodatkowo obci捫a kr璕os逝p tak, 瞠 po czasie odczuwamy ból pleców,

uszkodzenia dysku s nie tylko skutkiem wypadku. Najcz窷ciej przyczyn jest brak ruchu lub d逝gie unieruchomienie cia豉. Najwi璚ej przypadków wysuni璚ia dysków (95%) przytrafia si pomi璠zy najni窺zym kr璕iem l璠德iowym a ko軼i krzy穎w i dotyka najcz窷ciej ludzi w wieku 30 do 40 lat,

schorzenia kr璕os逝pa, zwyrodnienia stawów gównie d這ni i nadgarstków, zaburzenia b喚dnika, bóle g這wy, utrata wzroku i s逝chu to tylko cz窷 spraw nieprzyjemnych, które spotka mog nieomal ka盥ego,

na podstawie przeprowadzonych bada stwierdza si, 瞠 1 do 4% wszystkich u篡tkowników internetu to ludzie w wi瘯szym lub mniejszym stopniu uzale積ieni,

badania przeprowadzone w USA na grupie osób korzystaj帷ych z komputera powy瞠j trzech godzin dziennie wykaza造, 瞠 blisko 80% z nich ma nabyte wady wzroku, a praktycznie 100% cierpi na inne dolegliwo軼i wynikaj帷e bezpo鈔ednio z faktu u篡tkowania komputera.

Tak, wi璚, je郵i chcemy, aby eksploatowane mi窷nie i stawy s逝篡造 nam dobrze i je郵i chcemy maksymalnie ograniczy mo磧iwe negatywne skutki, to poza przyjmowaniem w pracy w豉軼iwej pozycji cia豉, powinni鄉y, co godzin wychodzi na 鈍ie瞠 powietrze lub na przerw z dala od stanowiska pracy i komputera. Je瞠li które z wymienionych wcze郾iej objawów ujawni si, b璠zie ju za pó幡o. Najstarsz medyczn dewiz jest: lepiej zapobiega ni leczy! i ma to bardzo istotne znaczenie, tym bardziej, 瞠 z leczeniem tak瞠 mog by problemy... poniewa wielu lekarzy nie kojarzy rozpoznawanych chorób z naszym komputerem! Podstaw do wprowadzania zasad ergonomii w biurze jest Rozporz康zenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpiecze雟twa i higieny pracy na stanowiskach wyposa穎nych w monitory ekranowe (Dz. U. nr.148, poz. 973 z 1998r.), wraz z jego integralnym za陰cznikiem do rozporz康zenia (poz.978) Minimalne wymagania bezpiecze雟twa i higieny pracy oraz ergonomii, jakie powinny spe軟ia stanowiska pracy wyposa穎ne w monitory ekranowe. W za陰czniku tym s wymienione jedynie takie zalecenia, które pozwalaj na stworzenie stanowiska pracy bezpiecznego i niestwarzaj帷ego ryzyka powstania dolegliwo軼i w czasie pracy czy odleg造ch negatywnych skutków. Nie jest ono przepisem na nowoczesne i ergonomiczne stanowisko pracy przy komputerze. Mo積a spe軟i wszelkie wymagania stawiane przez powy窺ze rozporz康zenie a praca w biurze b璠zie nadal dla pracownika prac uci捫liw. Na jej uci捫liwo嗆 b璠zie wp造wa豉 du瘸 intensywno嗆 pracy oraz niedostosowanie stanowiska do potrzeb lub upodoba pracownika wynikaj帷e z jego nie鈍iadomo軼i lub nieumiej皻no軼i. Warunki pracy nie spowoduj utraty zdrowia, ale mog przy酥ieszy i zwi瘯szy poziom zm璚zenia. Jednym z pierwszych zauwa瘸lnych efektów b璠zie zmniejszenie efektywno軼i i wydajno軼i pracy oraz wzrost liczby pope軟ianych b喚dów. B喚dy wynikaj帷e cho熲y z niew豉軼iwej interpretacji danych mog powodowa znacz帷e straty ekonomiczne i zmniejszy poziom bezpiecze雟twa. Dlatego na stanowiskach pracy wymagaj帷ych stabilno軼i zachowania wzmo穎nej uwagi celowym b璠zie stworzenie stanowiska pracy spe軟iaj帷ego nie tylko minimalne wymagania wynikaj帷e z rozporz康zenia, ale stanowiska uwzgl璠niaj帷ego najnowsze zdobycze technologii i bada z dziedziny fizjologii pracy. Oto wymagania i najcz窷ciej spotykane zagro瞠nia w wybranych, mo磧iwych do spotkania w biurach grupach pracowników i grup zbli穎nych zawodowo. Umo磧iwi nam poznanie zagro瞠 a szczególne u鈍iadomienie ich wyst瘼owania oraz podanie sposobów i zasad umo磧iwiaj帷ych ich unikanie lub minimalizowanie skutków negatywnych.

PROFILAKTYKA

PROSTE 灣ICZENIA FIZYCZNE DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH PRZY MONITORACH EKRANOWYCH

Warto i nale篡 uprawia regularnie i z umiarem jaki ogólnorozwojowy sport. Mo瞠 to by anga簑j帷e wszystkie mi窷nie p造wanie lub rekreacyjne 獞iczenia na si這wni. Warto tak瞠 wykorzysta krótkie chwile przerw w pracy na wykonanie prostych relaksuj帷ych i rozlu幡iaj帷ych 獞icze gimnastycznych. Poni瞠j przyk豉dy prostych 獞icze fizycznych, zachowa, które warto stosowa w czasie nawet krótkotrwa造ch przerw w wykonywanej pracy. Poprawi obieg krwi, ukrwienie organizmu i zrelaksuj organizm.

  Stoj帷 lub siedz帷, pochylamy g這w na boki na przemian w prawo i lewo. Wykonywa obroty (kr璕i) g這w. Stara si nie unosi jednocze郾ie ramion w gór. W ten sposób rozlu幡iamy i rozci庵amy mi窷nie boczne szyi. 鑿iczenie dzia豉 profilaktycznie na stawy kr璕os逝pa szyjnego, przeciwdzia豉 bólom promieniuj帷ym do stawów barkowych i ramion.

  Siedz帷 na krze郵e, maj帷 wyprostowane plecy stara si dotkn望 brod do klatki piersiowej jak tylko najni瞠j si璕niemy. W ten sposób rozci庵amy mi窷nie szyi i karku. Wiele ameryka雟kich firm w trosce o zdrowie pracowników zast瘼uje krzes豉 wielkimi nadmuchiwanymi pi趾ami, poniewa siedz帷 na wielkiej kuli, nie sposób, co chwila si nie poprawia. I w豉郾ie o to chodzi. Wierc帷 si przeciwdzia豉my zastaniu si stawów i kr璕os逝pa.

  Na wysoko軼i kolana chwytamy obur帷z od spodu udo i przyci庵amy go do klatki piersiowej. Nie nale篡 pochyla si do przodu. W ten sposób rozci庵amy mi窷nie uda. Jest to proste i dobre 獞iczenie dla wszystkich osób sp璠zaj帷ych dzie na siedz帷o.

  Siedz帷 zak豉damy nog na nog. Praw r瘯 chwytamy za kolano lewej nogi, jednocze郾ie skr璚amy barki wraz z g這w do oporu w praw stron, i na przemian. W ten sposób rozci庵amy mi窷nie l璠德iowe, barków, szyi, i ud, rozlu幡iamy stawy kr璕owe oraz przeciwdzia豉my skrzywieniom kr璕os逝pa.

  Spacer po schodach, wchodzenie i schodzenie. Proste, ale to dobre dla serca i wspania造 trening dla uk豉du kr捫enia.

  Siedz帷 z opartymi plecami podnosimy nog wyprostowan w kolanie do oporu. Ka盥a noga oddzielnie. W ten sposób rozci庵amy tylne mi窷nie uda i wzmacniamy mi窷nie przednie. 鑿iczenie wskazane, zw豉szcza, gdy odczuwamy bóle w tylnej cz窷ci uda.

  Siedz帷 opieramy plecy o oparcie. Splataj帷 palce r彗 z ty逝 za g這w podnosimy oba ramiona do góry. W ten sposób rozci庵amy mi窷nie barków i mi窷nie piersiowe. Jest to dobre lekarstwo na opadaj帷e ramiona.

  Siedz帷 opieramy r璚e na biodrach. Palce r彗 skierowane do przodu a kciuki do ty逝. Wykonujemy kr捫enia ca造ch ramion do przodu i do ty逝. W ten sposób rozlu幡iamy mi窷nie obr璚zy barkowej i wzmacniamy mi窷nie górnej cz窷ci grzbietu. To wa積e 獞iczenie dla osób cierpi帷ych na ból kr璕os逝pa i stawów barkowych.

  Przyci庵amy podbródek do klatki piersiowej i pochylamy tuów w dó. R瘯oma chwytamy za czubki palców nóg. W tej pozycji postara si wytrzyma 0,5 - 1 minuty. W ten sposób rozci庵amy mi窷nie grzbietu, rozlu幡iamy wi瞛ad豉 kr璕os逝pa i przeciwdzia豉my zesztywnieniom stawów kr璕owych.

  ㄠczymy obie r璚e i ze splecionymi palcami d這闓i wykonujemy kr捫enia r彗 w obie strony. Jest to 獞iczenie wskazane osobom odczuwaj帷ym bóle nadgarstków i palców podczas pracy przy klawiaturze.

  Rozmawiaj帷 przez telefon, spacerujemy i robimy przysiady.

Wykonywanie w ka盥ej mo磧iwie wolnej chwili wybranych i jak wida bardzo prostych 獞icze, nie powinno by powodem nieporozumie czy u鄉iechów. W ko鎍u przy monitorach komputerów pracuje coraz wi瘯sza cz窷 zatrudnionych pracowników i zagro瞠nia s dla wszystkich jednakowe. Jedynie brak 鈍iadomo軼i wyst瘼owania tych zagro瞠, lekcewa瞠nie zagro瞠nia, a by mo瞠 ch耩 nie nara瘸nia si na 鄉ieszno嗆 w oczach wspó逍racowników, sk豉nia do nie wykonywania tych prostych porad. Nie nale篡 obawia si 鄉ieszno軼i a wr璚z podpowiada innym kole瘸nkom i kolegom. Nale篡 t逝maczy zasady i zalety tych prostych 獞icze a one z pewno軼i b璠 wp造wa造 pozytywnie na popraw naszego samopoczucia oraz na ogólny stan naszego zdrowia. By mo瞠 pozwol wielu z nich unikn望 mo磧iwych, i mog帷ych wyst徙i znacznie powa積iejszych schorze.

 

BIBLIOGRAFIA

1. Prof. dr hab. Jerzy Olszewski, Katedra Pracy i Polityki Spo貫cznej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Podstawy ergonomii i fizjologii pracy Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Pozna 1997r.

2. Laboratorium Ergonomii Politechniki Pozna雟kiej, dr Wies豉wa Horst, Rysunki przedstawiaj帷e prawid這w i nieprawid這w postaw przy pracy,

3. Publikacje: Ryzyko zawodowe na stanowiskach wyposa穎nych w monitory ekranowe. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarz康zanie. PP 30/2000. Chro swój kr璕os逝p.

4. Elektroniczny morderca, Bart這miej Ma鎥, Piotr D瑿ek, Chip nr 6/2000 str.54

5. Uzale積ienie od internetu, badanie na internautach infoholizm. E. Dzieka雟ka, Chip nr 4/2000

6. Z豉pani w sie, Piotr D瑿ek, Chip nr. 4/2000,

7. E. Cardias, E. Heimisch, Umiej皻no嗆 po篡tecznego wykorzystania przerw w pracy, Komputer a zdrowie, Warszawa 1990r. str. 43-45.

8. S. Wilfert, E. Heimisch, 鑿iczenia fizyczne przynosz帷e ulg, Komputer a zdrowie, W-wa 1990r.

9. J. Boro-Zyss, Kto gra w gry komputerowe?- Naóg czy zabawa- badania pilota穎we, Wydawnictwo WSP Cz瘰tochowa, 1995/96r.

10. Elementy ergonomii w projektowaniu miejsca pracy. ODKT NOT w Wroc豉wiu, Wroc豉w 1993r.

11. Dr Ryszard Mikulski UMK w Toruniu, Redaktor naukowy, Prof. dr hab. In. B. K璠zia, Bezpiecze雟two i ochrona cz這wieka w 鈔odowisku pracy, Materia造 szkoleniowe dla nauczycieli akademickich, CIOP, Warszawa 1999.

12. S. Marzec, Dobór o鈍ietlenia przy pracy z komputerem, Ochrona Pracy, nr.9, z 1995r.

13. Opracowanie Nowe obowi您ki pracodawcy Serwis bhp nr.5 autor S. Ozi瑿這, auditor wewn皻rzny systemu zarz康zania bhp.

14. Praca zbiorowa z serii bezpieczny zak豉d, Sto sposobów na unikni璚ie k這potów, Wydana nak豉dem ZUS i PIP, Warszawa 2004r.

15. Prawo pracy, ubezpieczenia spo貫czne, stan prawny na 14.07.04, wydawnictwo AD. Dr庵owski S.A. Warszawa 2004r.

16. Dorota Siwiec, Barbara Siwek, Post瘼owanie s康owe w sprawach ubezpieczeniowych, pytania i odpowiedzi. Indor, 2004r.

17. Hubert Karski. Ochrona przed pora瞠niem pr康em elektrycznym. CIOP 2000r.

18. BHP, Organizacja bezpiecznej pracy (wrzesie 2004r.) Wydawnictwo C.H. Beck. Warszawa 2004r.

19. BHP w firmie, Wydawnictwo Wiedza i praktyka Warszawa 2004r.

20. Sylwia Ozi瑿這, Bezpieczna praca w biurze, INFOR 200r.

21. Zygmunt Wieczorek, Bezpiecze雟two pracy, roboty budowlane i rozbiórkowe, Nak豉d ZUS i PIP, Warszawa 2004r.

22. Monitor prawa pracy i ubezpiecze, INFOR, warszawa 2004r.

23. Nagrody i kary, Serwis Prawno-pracowniczy, INFOR, Warszawa 2004r.

24. Od zatrudnienia do zwolnienia pracownika, Serwis Prawno-pracowniczy, INFOR, Warszawa 2004r.

25. Pracownik przed s康em, Serwis prawno-pracowniczy, INFOR, Warszawa 04r.

26. Systemy czasu pracy, Serwis prawno-pracowniczy, INFOR, Warszawa 2004r.

27. Atest, ochrona pracy. Publikacje mgr Bronis豉wa Bie

28. Bezpiecze雟two i higiena pracy w zak豉dach opieki zdrowotnej. Leszka Skuza, Halina Wojciechowska- Piskorska. ODDK Gda雟k 2002.

29. Lebensrettende Sofortmaßnahmen. Deutsches Rotes Kreutz. ROD Frankenthal 2000.

Brak komentarzy. Mo瞠 czas doda sw鎩?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, aby m鏂 doda komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani u篡tkownicy mog ocenia zawarto嗆 strony
Zaloguj si lub zarejestruj, 瞠by m鏂 zag這sowa.

Brak ocen. Mo瞠 czas doda swoj?